Hitta gamla webbsidor och nyhetssidor

Hitta gamla webbsidor eller nyhetssidor som tagits bort.

Instagram

Instruktioner och verktyg för att hämta, processa och visualisera data från Instagram.

Litteraturtips

Tips på artiklar, böcker och blogginlägg för att läsa mer om digitala metoder.

Bibliometri

Collection of tools that can be used for bibliometrics/scientometrics.

Twitterdata

Instruktioner och verktyg för att hämta, processa och visualisera data från Twitter.

Citepy

Web of Science.

Analysera kontroverser i onlinemiljöer

Kartlägg vetenskapliga kontroverser i onlinemiljöer.

Länkar

Länkar till verktyg, kunskapsbanker och databaser.

Om

Vilka som gjort digitalametoder.science.